Uddrag af klubbens vedtægter

 

Klubbens formål er at udbrede kendskabet til provençevine og i særdeleshed til Côte du Rhône-vine. Dette sker dels ved afholdelse af møder og foredrag, dels ved at forestå import til videreformidling blandt klubbens medlemmer.

 

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5 personer; nemlig formand, næstformand, kasserer, sekretær og sagkyndig.

 

Bestyrelsen lægger arbejdsplaner for aktiviteter og forestår importen.

 

Klubben er et non-profit-foretagende.

 

 

Vinimport mv.

 

Bestyrelsen forestår de 4 årlige importer (jvf. ovenfor) således:

 

Alle klubbens medlemmer får 4 gange årligt tilsendt et beskrivelse af vinene i den kommende import og en bestillingsseddel.

 

Bestyrelsen  modtager bestillinger fra medlemmerne og administrer herefter det praktiske til vinen modtages, sorteres og udleveres på et på forhånd fastsat dato.